mojakoliba.com

Seosko domaćinstvo M.Petrović
tel: 032/846-084
mob: 066 96 55 130
e-mail: mikanpetrovic@gmail.com

Dobro došli na sajt mojakoliba.com


Na ovom sajtu nudimo najbolje tehničko rešenje kako bi olakšali prodaju i kupovinu proizvoda sa seoskih domaćinstava. Zapravo, ovde se radi o mogućnosti da putem internet porudžbina paleta proizvoda sa seoskih domaćinstava dospe do svih onih koji su za nju zainteresovani na jednostavan, lak i izuzetno pristupačan način.

Koje su prednosti ovog načina oglašavanja i internet prezentacije i prodaje robe? One se, pre svega, ogledaju u tome što se roba priprema za prodaju unapred poznatom kupcu, sa već definisanim vrstama, količinama i cenama. Naravno, cilj ovakvih novina je pronalaženje novih potrošača. Dalje, ovakvom vrstom prodaje se u velikoj meri smanjuju troškovi dopreme robe i ostali manipulativni troškovi, a ne zaboravimo i ogromnu dobit vezanu za uštedu vremena, što je u savremenom svetu nešto što predstavlja prvorazredni interes trgovca u svim branšama. Svakako da treba pomenuti i prednosti koje se odnose i na same potrošače.

U eri brzih stilova života, sa sve manje slobodnog vremena, sigurno je da će svaka domaćica vrlo brzo prepoznati koristi ovakvog vida kupovine, koji se odnosi, u prvom redu, na uštedu vremena i nižu cenu nabavke. Na ovaj način se svakodnevno dolazi do svežih i kvalitetnih proizvoda, za razliku od hiper i mega marketa, gde to nije slučaj.